Cristòfor Colom

Cristòfor Colom i la seva catalanitat 1
Cristòfor Colom i la seva catalanitat 2 i 3
Cristòfor Colom i la seva catalanitat 4
Cristòfor Colom, El llibre de les Profecies, el pare Gorriti i Navarra (1)
Cristòfor Colom, el Llibre de les Profecies, el pare Gorriti i Navarra (2)

Cristòfor Colom i la recuperació dels Sant Sepulcre de Jerusalem

Cristòfor Colom Olleta de Navarra, Olleta de Catalunya  i Ollette de Conflent

El Regne de Sicília , la Corona d’Aragó, el Casal de Barcelona i el Regne de Jerusalem

Cristòfor Colom,  frare terciari franciscà