Helionades

Helionades

1

Diàleg amb Heliona

Records del present

 

Helionades

2

El comú denominador de les llengües del món

3

Les nacions i les tradicions

4

Senyals identitaris 

Senyals identitaris : “kabbalah”

Senyals identitaris : kabbalah” 2

Segona part

Senyals identitaris: Els noms carrers de Barcelona 

5

Blanquerna, Bohil, Tetragramma

Blanquerna, Bohil, Tetragramma 2

6

Adulteració de la Identitat Catalana: Sant Martí del Canigó

7

El Nadal, l’Esperit i la Llei: Diàleg entre Jesús i Nicodem

8

El rellotge català

9

Les dones catalanes i la Història de Catalunya

10

El mite hel·lènic d’Antigona i el procés sobiranista català

 

11

La llengua catalana és una escala