Occità

En els subgrups d’aquesta secció, “Occità” hi ha informació sobre personatges i fets històrics i culturals occitans, en català, i  escrits que estan fets en  occità o  llengua d’oc.