Vernaclística

 

rovira virgili

Ferran Soldevila

1.- “Tota nació ha de conservar i desplegar el seu geni propi. Tal és la fórmula espiritual del principi de les nacionalitats (“El principi de les nacionalitats. Fórmula Espiritual” pàgina 22). Llibre “El nacionalisme”, Antoni Rovira Virgili, Edicions del Cotal, S.A, Barcelona, 1978)

Pere-Duran

Pere Duran Farell

2.- A Europa, i, en general, en el nostre món occidental, es va imposant un procés, ampli i imparable, de desagregadogeneral de les estructures del poder convencional, siguin polítiques, econòmiques o socials.”Estic convençut que neix una nova civilització, un nou model de societat mai no experimentada, fins ara, en la història de l’home: és la societat del coneixement, en la qual la primera matèria, el recurs bàsic i el consum principal és un bé no material, un bé intangible, com és la informació”. “L’empresa és, possiblement, l’única institució, diguem-ne convencional, que no està en crisi”. “Catalunya no ha tingut mai un estat modern propi i, en aquest context històric de nació sense estat, ha anat madurant un tipus de societat civil i, dintre d’ella, un tipus d’empresa que han anat fent la seva feina, comptant només amb ells mateixos, amb el seu propi esforç”. “L’únic camí de la nova Europa és, n’estic convençut, el de la cultura de les cultures, el de les identitats autèntiques, integrades en un gran projecte comú de nova escala, molt més gran que les que han estat possibles en l’Europa de fins ara”. “El món té un gran dèficit d’esperit. L’explosió del món material ens ha confós”.

Extret del llibre: “Què pensa Pere Duran Farell”, de Joaquim Maluquer.

338px-Ramon_Llull

Ramon Llull

Déu va dividir la paraula de l’home en distintes llengües, cada una amb els seus propis caràcters d’escriptura, amb el seu propi ordre, número i figura, ordenats, no a l’atzar o voluntat de l’home, sinó conforme a les disposicions harmòniques amb els cossos celestes. 

E.C. Agrippa De Oculta Philosophia in Artem Breuem Raimundi Lulii (La Filosofia Oculta en l’Art Breu de Ramon Llull)

Josep-Puig-i-Cadafalch-web-1

Josep Puig Cadafalch

Discurs de Josep Puig Cadafalch 1889

“Som una veu del concert de pobles que ressusciten, com si hi hagués un sentit divinal senyalant l’hora de tornar a viure sobre la terra de les antigues nacionalitats, pàtries naturals, que havien format segles abans que l’artificialisme unitarista hagués creat les nacions modernes.

Es que els pobles no s’esborren per real ordre de sobre la terra.

Hi ha un encadenament en les idees tal que jo crec que el fet de la resurrecció de les antigues nacionalitats  no és res més que una conseqüència dels caràcters del mètode científic aplicat modernament a totes les branques del saber.

Els caràcters dels pobles compleixen la llei que serveix en la zoologia i la botànica per formar les classificacions naturals.”

Vernaclisme

El comú denominador de les llengües del món